زیارت کربلا و مشهد
پخش زنده حرم
آمار بازدید

امروز : شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

لیست کتابهای موجودروزهای پنجشنبه هرهفته بروزمیشود واعضامی توانند باعضویت درگروه تلگرامی مجمع مهندسان خیّر وارتباط باادمین های گروه وپس ازدرخواست کتاب موردنظر خودرابا مراجعه به دفترمجمع  تهیه فرمایند.

(طرح  جمع آوری کتاب و منابع آموزشی در حوزه فنی ومهندسی)اگرعلاقه دارید کتاب های تاثیرگذار زندگی خودرا هدیه کنید دراین طرح شرکت کنید و داشته های خوردرابا اعضا به اشتراک بگذارید

ردیف نام کتاب ناشر نویسنده موجود
۱ انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی دانش فن وتلفن مهندس.. موجود است
۲ بررسی سیستم های قدرت جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر چارلز.ا.اگروس موجود است
۳ تکنولوژی برق۱ زرین کار بی.ال.تراژا موجود است ۴ جلد
۴ تکنولوزی مهندسی برق رایکا سعیدشعاری نژاد موجود است ۲جلد
۵ مهندسی فشارقوی الکتریکی چاپ افست سروی محمدقلی محمدی موجود است
۶ ماشین های الکتریکی انتشارات امیرکبیر مهندس حسن گیوی موجود است
۷ این است الکترونیک موسسه تحقیقاتی وانتشاراتی ذوقی پروفسور بروکه-روین -مان موجود است
۸ الکترومغناطیس مهندسی چاپخانه زر ویلیان ه.هیت موجود است
۹ مدیریت منابع انسانی وروابط کار انتشارات شروین دکترناظر میرسپاسی موجود است
۱۰ سیستم های مخابراتی انتشارات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پی .اچ .اسمیل موجود است
۱۱ ترانسفورماتور یک فازه وسه فازه تئوری وساختمان …. دکترعلی مطلبی موجود است
۱۲ الکترونیک صنعتی نشردانش فن وتلفن دکترعلی مطلبی موجود است
۱۳ حفاظت سیستم های قدرت(جلد یک) دارالترجمه رسمی بهاران مهندس شهریار شکوهی موجود است
۱۴ دستگاه های اندازه گیری انتشارات دانشگاه تهران مسعودسلطانی موجود است
درج شده در تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵

پاسخ دهید