زیارت کربلا و مشهد
پخش زنده حرم
آمار بازدید

امروز : یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

| (امام علی : برکت عمرما درکارنیک است ) شماره حساب مجمع جهت حمایت مالی شما از نیازمندان۹۹۹۰۰۸۸۸ بانک انصار شعبه مرکزی و۶۲۷۳۸۱۱۰۵۶۸۵۱۰۸۹شماره کارت مجمع/کسب رتبه دوم استانی در بین ۹۰ سازمان مردم نهاد سومین جشنواره استانی اردبیل در بخش محتوای و کیفیت/کسب رتبه اول استانی در بین مراکز نیکوکاری جامعه مهندسین استان – کمیته امداد/کسب رتبه برتر استانی در بین کانون های فعال در امور اجتماعی بسیج استان

هرعملی که که باعث می شوددرجامعه ما گره ای ازمشکل یک مسلمان بازشود وگشایشی درزندگی اوحاصل شودآن عمل جزو امورخیریه حساب می شود.امورخیریه محدودبه اقدامات مالی وریالی نیست که فرض کنیم افرادی که درجامعه توانایی مالی مناسبی دارنددست به کارهای خیریه می زنند،اینطورنیست،بلکه همه کارهای خوب ونیک وخداپسندانه ومردم پسندی که ازکسی درجامعه سر

درج شده در تاریخ: ۲۸ بهم ۱۳۹۳